Pain Management

HIGHMAR

Aceclofenac + Paracetamol Tabl...

Product Code : B-1

HIGHMAR PLUS

Aceclofenac + Paracetamol + Se...

Product Code : B-2

ACELOMOL

Aceclofenac + Paracetamol Tabl...

Product Code : B-3

ASTRA-GEL 30

Diclofenac Gel

Product Code : B-5

ASTOZ 60

Etoricoxib Tablets

Product Code : B-10

ASTOZ 90

Etoricoxib Tablets

Product Code : B-11

Ibuprofen + Paraceta...

Ibuprofen + Paracetamol Tablet...

Product Code : B-16

Ibuprofen + Paraceta...

Ibuprofen + Paracetamol Tablet...

Product Code : B-17

PIROWIN

Piroxicam Capsules

Product Code : B-21

ASTRA-GEL 50

Diclofenac Gel

Product Code : B-6

IBUPIA - 400

Ibuprofen Tablets

Product Code : B-26

IBUPIA - 600

Ibuprofen Tablets

Product Code : B-27

IBUPIA - 800

Ibuprofen Tablets

Product Code : B-28

PREGASINOYA 75

Pregabalin Capsules

Product Code : B-32

PREGASINOYA 150

Pregabalin Capsules

Product Code : B-33

PREGASINOYA 750

Pregabalin + Methylcobalamin C...

Product Code : B-34

PREGASINOYA 1500

Pregabalin + Methylcobalamin C...

Product Code : B-35

PREGASINOYA-N

Pregabalin + Nortriptyline Hyd...

Product Code : B-40

PARASTRA - 650

Paracetamol Tablets

Product Code : B-38

PARASTRA - 325

Paracetamol Tablets

Product Code : B-39

ULTRA RELIEF

Diclofenac Sodium + Paracetamo...

Product Code : B-42

Diclofenac Tablets

Diclofenac Tablets

Product Code : B-7

Carisoprodol Tablets

Carisoprodol Tablets

Product Code : B-25

WINGEL

Diclofenac Gel

Product Code : B-43

GOLDENBOY’S ORTHOZOL...

Natural Ayurvedic herbs with M...

Product Code : AN-12